Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Ομιλούν θερμόμετρο χώρου

Ομιλούν θερμόμετρο χώρου. Φωνητικά αναγγελία στην Αγγλική γλώσσα της εσωτερικής & της εξωτερικής θερμοκρασίας. Δυνατότητα ρύθμισης "συναγερμού" της υψηλότερης και χαμηλότερης θερμοκρασίας.Επιλογή κλίμακας μέτρησης θερμοκρασίας Κελσίου ή  Φαρεναϊτ. Έλεγχος έντασης φωνής. Εμφανίζει στην οθόνη την εσωτερική ή  εξωτερική θερμοκρασία, την οποία επιλέγεις με διακόπτη.