Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 740/1993 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3922/1996, 398/2004, 6108/2006 ΚΑΙ 536/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 (5ος ΟΡΟΦΟΣ)- ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 12-21.

Η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών ιδρύθηκε στις αρχές του 1993 και η ίδρυσή της θεωρήθηκε αναγκαία για την προάσπιση του επαγγέλματος των τυφλών μικροπωλητών. Τα ιδρυτικά μέλη της ήταν κυρίως τυφλοί μικροπωλητές και πρωταρχικός στόχος της ήταν  η διατήρηση και επέκταση του επαγγέλματος των μικροπωλητών στην Αθήνα και σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ελλάδος.

Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος καταστατικού, επιδιώκεται η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα η προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων και δικαιωμάτων των τυφλών μικροπωλητών και των μελών του Σωματείου, ανεξαρτήτου επαγγέλματος και απασχόλησης.

Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 300 και οι αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών αυξάνονται συνεχώς.

Η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.