Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Ομιλούν πιεσόμετρο

Ομιλούν πιεσόμετρο βραχίονα, ανακοινώνει στην Αγγλική γλώσσα το αποτέλεσμα, δηλ. την υψηλή , τη χαμηλή πίεση και τους παλμούς της καρδιάς. Με ρυθμιζόμενη ένταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ακουστικά( δεν εσωκλείονται). ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 εκ.  * 10 εκ.