Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Ομιλούν πιεσόμετρο

SKU: UA767V
Ομιλούν πιεσόμετρο βραχίονα, ανακοινώνει στην Αγγλική γλώσσα το αποτέλεσμα, δηλ. την υψηλή , τη χαμηλή πίεση και τους παλμούς της καρδιάς. Με ρυθμιζόμενη ένταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ακουστικά( δεν εσωκλείονται). ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 εκ.  * 10 εκ.