Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Μπρελόκ που ηχογραφεί

Μικρού τετράγωνου μεγέθους μπρελόκ, εξαιρετικά πρακτικό για σύντομης διάρκειας ηχογραφήσεις, χρησιμεύει στην αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών, ονομάτων,κ.λπ. οι οποίοι παραμένουν στη μνήμη του ακόμα κι αν οι μπαταρίες τελειώσουν ή μετακινηθούν. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3,5 * 4.5 εκ.