Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

BPM- MED

SKU: BPM- MED
Ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με διαγνωστική λειτουργία. Ανίχνευση αρρυθμιών. 120 θέσεις αποθήκευσης για δύο χρήστες. Υπολογισμός μέσης τιμής. Ένδειξη οθόνης: Συστολική, διαστολική, παλμοί, ημερομηνία και ώρα. Δυνατότητα επιλογής φωνητικής ειδοποίησης σε διάφορες γλώσσες.Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου. Δυνατότητα σύνδεσης με μετασχηματιστή(δεν περιέχεται μέσα).