Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ ΕΥΔΑΠ και του Φάρου Τυφλών Ελλάδας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με προβλήματα ορασης.

Η ΕΥΔΑΠ προτίθεται να εκδώσει λογαριασμό με συγκεκριμένα εννέα πεδία, τον οποίο θα αποστέλλει σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής .pdf ή .txt ή .docx στο Φ.Τ.Ε., προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στην εκτύπωσή του σε μία από τις παρακάτω μορφές:

1) Λογαριασμό σε μορφή Braille
2) Λογαριασμό σε γραμματοσειρά 18pt
3) Λογαριασμό σε γραμματοσειρά 23pt.

Ο λογαριασμός θα επισυνάπτεται με τον κοινό λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και θα αποστέλλεται ατελώς στους δικαιούχους από το Φ.Τ.Ε.

Στους δικαιούχους οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους με τον ανωτέρω τρόπο, η ΕΥΔΑΠ θα αποστέλλει το λογαριασμό με e-mail ή/και sms.

Επιπλέον:

Η ΕΥΔΑΠ θα δίνει την ευκαιρία τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου θα μπορούν οι δικαιούχοι να ζητήσουν ανάλυση ή περαιτέρω πληροφορίες και εξηγήσεις για το λογαριασμό τους.

Η ΕΥΔΑΠ μέσω sms και τηλεφωνικής επικοινωνίας θα ειδοποιεί όλους τους δικαιούχους των παραπάνω λογαριασμών για τυχόν διακοπές υδροδότησης στην περιοχή κατοικίας τους.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Φάρου Τυφλών

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει την αρχή ότι το νερό είναι δημόσιο κοινό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα. Γι’ αυτό θεωρεί την καθολική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σκοπό πρωταρχικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, προωθώντας τον δημόσιο της ρόλο στην υπηρεσία του πολίτη και υλοποιώντας την καθολική προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης επιθυμεί να συνεργαστεί με το Φάρο τυφλών της Ελλάδας για την έκδοση λογαριασμών στους συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με το Φάρο για την πληροφόρηση και ενημέρωση των δικαιούχων όσον αφορά το νέο τύπο λογαριασμού, για το είδος και περιεχόμενο αυτού καθώς και για την έκδοση των ειδικών τύπων (Braille).